ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ ХИЛЯДИ НАГРАДИ!“


Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Промоцията „Хиляди награди” се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Промоцията се провежда на територията на Република България.

3. Промоцията започва в 00:00 часа на 01.04.2017г. и завършва в 23:59 часа на 15.07.2017г. (като последното теглене на награди ще бъде на 17.07.2017г.). „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Промоцията на 01.04.2017г. Промоцията ще включва следните подпериоди:

 • Период 1: 01.04.2017 – 07.05.2017
 • Период 2: 08.05.2017 – 14.05.2017
 • Период 3: 15.05.2017 – 21.05.2017
 • Период 4: 22.05.2017 – 28.05.2017
 • Период 5: 29.05.2017 – 04.06.2017
 • Период 6: 05.06.2017 – 11.06.2017
 • Период 7: 12.06.2017 – 18.06.2017
 • Период 8: 19.06.2017 – 25.06.2017
 • Период 9: 26.06.2017 – 02.07.2017
 • Период 10: 03.07.2017 – 09.07.2017
 • Период 11: 10.07.2017 – 15.07.2017

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

IV.1. Механизъм за спечелване на USB флашка, възглавница или куфар

5. Промоцията се провежда на уеб сайта www.queens.bg („сайта на Промоцията“).

6. Участието в Промоцията е обвързано с покупка. В Промоцията участват всички вкусове на плодовите напитки „Queen’s”, в стъклени бутилки от 250 ml, с промоционални етикети на тях /Лимон-Мента, Малина-Мента, Диня-Ябълка, Кактус-Зелен лимон, Алое вера-Бяло грозде, наричани по-долу „промоционалните продукти“.

7. Продажбите на промоционалните продукти, започват от 01.04.2017 и продължават до 15.07.2017. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън горепосочения период, но регистрирането на промоционални кодове и предявяването на награда „Безплатна бутилка“ ще бъде невъзможно извън този период.

Какво трябва да направите, за да участвате в Промоцията?

8. Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва:

8.1. Да закупи в периода от 01.04.2017г. до 15.07.2017г. плодова напитка Queen’s 250 ml, с промоционален етикет.

8.2. Да открие уникалния, промоционален 10-символен код (наричан по-долу „промо код“), намиращ се на гърба на етикета, както и да запази самия етикет.

8.3. Да заяви своето участие на уеб сайта на Промоцията: www.queens.bg в периода от 00:00 часа на 01.04.2017г. до 23:59 часа на 15.07.2017г., като създаде свой потребителски профил, попълвайки данните в задължителните полета: име, фамилия, мобилен телефонен номер, валиден имейл адрес и парола за достъп. Имейл адресът служи като потребителско име.

8.4. На посочения мобилен телефонен номер участникът ще получи еднократно SMS съобщение, съдържащo 6-цифрен код за активация на неговия профил. За да активира успешно своя профил, участникът трябва да въведе кода от SMS съобщението в специалното поле, което ще се появи в сайта на Промоцията.

8.5. Потвърждавайки създаването на своя профил в сайта на Промоцията, физическото лице или законният представител – родител/настойник, дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни. Също така, с потвърждаването на своя профил, физическото лице или законният представител – родител/настойник, приема да се ангажира с тези Официални Правила и задължително да спазва техните условия, както и декларира, че има навършени 14 години, че действа като законен представител, в случай че участва от името на малолетно лице, както и че има съгласие на родител / настойник за участие в Промоцията, в случай че е непълнолетно лице.

8.6. Участникът създава своя профил за участие в промоцията еднократно. При следващо влизане в своя профил на сайта www.queens.bg, участникът използва само имейл адреса си и паролата си за достъп.

8.7. След като участникът е активирал успешно своя профил, той вече може да започне участието си в Промоцията, като избере награда и регистрира в уеб сайта www.queens.bg промо кода под етикета.

9. За успешно регистриране на промо код се изисква:

9.1. Той да бъде изписан правилно с главни латински букви и цифри в предвиденото за това поле на сайта на Промоцията.

9.2. Въвеждането на промо кода трябва да стане в рамките на периода от 00:00 часа на 01.04.2017г. до 23:59 часа на 15.07.2017г.

10. Участникът трябва задължително да запази етикета с регистрирания промо код на място, което да предпази неговата цялост, тъй като той ще му бъде изискан и проверен от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна при липсващ етикет със съответния печеливш промо код на него.

11. Един промо код може да бъде регистриран само веднъж.

12. Промо кодът дава право на участие или за моментна награда – USB флашка, или за седмична такава – възглавница или куфар. Седмичните награди се печелят чрез томбола, която се тегли всеки понеделник в периода от 08.05.2017 до 17.07.2017г.

13. Всеки участник има право да избира за каква награда да регистрира своя промо код. Ако реши да участва за моментната награда – USB флашка, при която веднага разбира дали я печели или не, е достатъчно да регистрира само един промо код. Ако обаче реши да участва за някоя от т.нар. седмични награди – възглавница или куфар, той трябва да регистрира 2 или съответно 3 промо кода. Така напр. двата промо кода, регистрирани за възглавница, ще му дадат право на едно участие в предстоящата седмична томбола за възглавници, а ако е регистрирал три промо кода за куфар, то те ще му гарантират едно участие в предстоящата седмична томбола за куфари. Ако реши, участникът може да регистрира напр. и 6 промо кода в рамките на една седмица с цел спечелване на куфар, което ще му даде право на общо две участия в предтсоящата седмична томбола за куфари. Ако пък регистрира 9 промо кода за куфар в рамките на една седмица, това ще е равно на 3 участия в предстоящата томбола и т.н. Един уникален участник има право да регистрира неограничен брой промо кодове в рамките на една календарна седмица, които могат да му осигурят неограничен брой участия в седмичните томболи или пък да му донесат максималния за промоцията брой моментни награди. Един уникален участник може да бъде изтеглен като печеливш само един път в съответната седмична томбола и съответно да спечели само една награда от тази томбола. За уникален се счита участник, чиито имейл адрес и мобилен телефонен номер не съвпадат с тези на друг участник (потребителски профил).

14. Независимо дали са печеливши или не, веднъж регистрирани и участвали за моментна награда или в дадена седмична томбола, промо кодовете не се прехвърлят за участие в следващите седмични томболи от Промоцията. Така регистрирането на промо кодове при всяка следваща седмица започва отначало за всеки участник.

Изключение: Ако напр. участник в рамките на една календарна седмица е регистрирал 4 промо кода за награда куфар, то той ще участва в томболата за тази календарна седмица само с 3 от тях, като 1 код остава неизползваем. В този случай, участникът не губи този код – той продължава да фигурира в профила му и се прехвърля в следващата седмица и така, докато участникът не регистрира още 2 кода за куфар, т.е. да станат общо 3 кода, което да му даде право на ново участие в седмична томбола. Ако обаче до края на промоцията (15.07.2017) участникът не успее да регистрира нужните му още 2 промо кода за куфар, той губи този един, вече въведен код. Същото изключение важи и при регистрираните кодове за възглавнмници.

15. Ако участник спечели някоя от следните награди – USB флашка, възглавница или куфар, той е длъжен да предостави на куриера етикетите с печелившите промо кодове при получаването на наградата. Ако е спечелил USB флашка, е длъжен да предостави 1 промоетикет, ако е спечелил възглавница – 2 промоетикета, ако е спечелил куфар – 3 промоетикета, като промо кодовете на тях трябва задължително да съответстват на печелившите.

IV.2. Механизъм за спечелване на барбарон

16. За спечелване на барбарон не е нужно участникът да регистрира промо кодове. За да участва за тази награда, той трябва да се включи във видео конкурс, който изисква изпълнение на качествена задача. Тя се състои в следните 4 стъпки:

16.1. Свали мобилното приложение GramoFun Queen’s на своя телефон.

16.2. Пусни го и направи свежо видео клипче със светеща(и) промо бутилка(и) Queen’s 250ml.

16.3. Качи клипчето с хаштаг #gramofun на Facebook страницата на Queen’s https://www.facebook.com/QueensBG/ в периода от 01.05 до 15.07.2017 и участвай във видео конкурса. Всяка седмица жури ще избира по 9 печеливши, като само последната седмица печелившите ще бъдат 10. Печелившите ще бъдат обявявани всеки понеделник за предходната седмица и ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Queen’s, както и на уебсайта www.queens.bg.

16.4. Колкото по-креативно, забавно и оригинално е клипчето, толкова по-голям шанс имаш да грабнеш барбарон.

ВАЖНО: Клипчето може да бъде качено както на стената във Facebook страницата на Queen’s, така и като коментар под пост, свързан с видео конкурса. Задължително условие е клипчето да бъде придружено с хаштаг #gramofun и да бъде публично достъпно, т.е. да е качено от отключен Facebook профил.

IV.3. Механизъм за спечелване на безплатна бутилка

17. За да спечели награда безплатна бутилка, потребителят трябва да провери под капачката на промоционалния продукт. Ако под капачката има надпис „Безплатна бутилка“, той има право да получи една безплатна бутилка, като предаде печелившата капачка в някой от т.нар. наградни центрове – търговски обекти, участващи в Промоцията и обозначени със специален стикер. Виж списъка с наградни центрове ТУК.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

18. Видове награди:

Моментна награда (участникът разбира веднага след регистрирането на промо кода дали я печели или не):

2000 бр. USB флашки – 1 бр. от тази награда може да бъде спечелена на случаен принцип след регистриране на само 1 промо код.

Максимум четири USB флашки могат да бъдат спечелени от един уникален участник за целия период на промоцията.

Седмични награди (печелившите се теглят чрез томболи или се избират от жури всеки понеделник в периода от 08.05.2017 до 17.07.2017):

1500 бр. възглавници – регистриране на 2 промо кода дава право на едно участие в седмична томбола за тази награда.

Максимум 2 възглавници могат да бъдат спечелени от един уникален участник за целия период на промоцията.

500 бр. куфари – регистриране на 3 промо кода дава право на едно участие в седмична томбола за тази награда.

Максимум 1 куфар може да бъде спечелен от един уникален участник за целия период на промоцията.

100 бр. барбарони – 1 бр. от тази награда може да бъде спечелена след участие във видео конкурс, в който се изисква изпълнение на качествена задача, описана в т.16. от тези правила. За всяка седмица в периода от 01.05 до 15.07.2017 жури ще избира по 9 печеливши, като само последната седмица печелившите ще бъдат 10.

Максимум 1 барбарон може да бъде спечелен от един участник (FB профил) за целия период на промоцията.

За USB флашка, възглавница и куфар, потребителите могат да участват и да регистрират промо кодове от 01.04.2017г., докато видео конкурса за барбарон стартира от 01.05.2017 и продължава до 15.07.2017.

Допълнителна награда:

25 000 бр. безплатни бутилки – потребителят печели 1 безплатна бутилка, ако под капачката си е открил посланието: „Безплатна бутилка“. Той има право да получи своята безплатна бутилка, като предаде печелившата капачка в някой от т.нар. наградни центрове – търговски обекти, участващи в Промоцията и обозначени със специален стикер. Виж списъка с наградни центрове ТУК.

Неограничен брой безплатни бутилки може да бъде спечелен от един потребител през периода на промоцията.

Общо: 29 100 награди

19. През всяка една седмица в периода на Промоцията (01.04 – 15.07.2017) ще бъдат раздавани на случен принцип средно по 133 USB флашки, а за всяка седмица в периода от 02.05.2017г. до 15.07.2017г. ще бъдат теглени с томбола възглавници куфари. Всеки понеделник чрез седмична томбола ще бъдат теглени следните бройки награди:

1) за куфари: в първата седмична томбола ще бъдат изтеглени 50 печеливши, а във всяка следваща седмична томбола ще бъдат теглени по 45 печеливши;

2) за възглавници: в първата седмична томбола ще бъдат изтеглени 150 печеливши, а във всяка следваща седмична томбола ще бъдат теглени по 135 печеливши.

Тегленията ще бъдат извършвани измежду всички участници, регистрирали през предходната седмица поне по 2 промо кода и 3 промо кода – съответно за възглавница и куфар. Седмичните томболи за възглавници и куфари ще бъдат теглени на следните дати:

 • 09.05.2017 – първи томболи
 • 15.05.2017 – втори томболи
 • 22.05.2017 – трети томболи
 • 29.05.2017 – четвърти томболи
 • 05.06.2017 – пети томболи
 • 12.06.2017 – шести томболи
 • 19.06.2017 – седми томболи
 • 26.06.2017 – осми томболи
 • 03.07.2017 – девети томболи
 • 10.07.2017 – десети томболи
 • 17.07.2017 – единадесети томболи

Отново през същия период: от 01.05.2017г. до 15.07.2017г., жури ще определя по 9 печеливши всяка седмица, които ще получават като награда по един барбарон. Само при последната седмица печелившите ще бъдат 10.

20. Тегленето на седмичните томболи ще се осъществява в офиса на Тера Комюникейшънс АД– подизпълнител на Организатора. Тегленето на томболите ще се осъществява с помощта на компютърен софтуер чрез произволен избор на печеливши от въведените в компютърната база данни на участниците.. В случай че данните на изтегления печеливш участник са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват.

21. Максималният брой награди, който може да бъде спечелен от един участник (уникален потребител) за целия период на Промоцията е: 4 бр. USB флашки, 2 бр. възглавници, 1 бр. куфар, 1 бр. барбарон и неограничен брой от 25-те хиляди безплатни бутилки.

22. Участник, който вече е спечелил максималния брой от дадена седмична награда – напр. 2 бр. възглавници, няма право да участва в последващи седмични томболи за възглавници. Същото условие важи и при куфарите – ако вече е спечелил 1 куфар, той вече няма право да участва в последващи седмични томболи за куфари.

23. Организаторът назначава 5-членна вътрешна комисия (жури), с цел определяне на 100-те участници с най-добри видео клипове, които ще печелят по един барбарон. Журито е в състав: Николай Златарев, Роберт Самарук, Борислав Кандов, Димитър Атанасов и Емилия Грозева.

24. В началото на всяка седмица в периода от 08.05.2017 до 17.07.2017г. специално сформираното по реда на предходната точка жури ще определя кои са деветимата участници (само в последната седмица те ще бъдат десет), качили най-добри видео клипове през предходната седмица на FB страницата на Queen’s. Критериите на журито при избор на най-добрите видео клипове ще бъдат: 1) креативност; 2) оригиналност; 3) сложност на изпълнение и 4) зрелищност.

25. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

26. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Кога и къде се обявяват печелившите?

27. Имената на всички печеливши ще бъдат публикувани в секция „Печеливши“ на уеб сайта на Промоцията www.queens.bg, а отделно на Facebook страницата на Queen’s - www.facebook.com/QueensBG/ ще бъдат обявявани още веднъж имената на участниците, спечелили барбарон.

28. Ако печелите моментна награда – USB флашка, разбирате за това веднага след регистрирането на промо кода. В този случай трябва да попълните адресните си данни за доставка на наградата в празните полета, които ще се появят на сайта на Промоцията. В случай че не го направите или ако се окаже, че не отговаряте на условията за участие в Промоцията, губите правото си над наградата.

29. За удобство на участниците, спечелили възглавници или куфари, в рамките на 24 часа след провеждане на тегленето на седмичните томболи за възглавници и куфари, Организаторът изпраща на всеки печеливш SMS съобщение на посочения от него мобилен телефонен номер, с който го уведомява официално, че печели съответната седмична награда.

30. В SMS съобщението ще бъде посочен телефонен номер, на който печелившият трябва да позвъни, да потвърди наградата и да издиктува свой адрес за доставка. Печелившият участник следва да направи това в срок до 7 дни, считано от датата на получаване на уведомителния SMS.

31. Всеки печеливш участник в тази промоция ще получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.

32. Ако в рамките срока, описан в т. 30, участникът не се обади и не потвърди спечелената от него седмична награда на посочения в смс-а телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си над наградата.

33. В случай че след края на промоцията са останали нераздадени награди поради причините, посочени в предходната точка, Организаторът провежда ново теглене измежду всички участници, които не са спечелили награда и са отговаряли на условията за спечелване на съответната награда. В този случай т. 29, 30 и 31 се прилагат съответно.

34. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма „Лео Експрес“ на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

35. Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа. Преди всяка доставка, куриерът ще прозвънява по телефона печелившите, за да ги уведоми за деня и часа на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

36. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там.

37. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

38. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 36, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец след края на Промоцията, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

39. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

40. Наградата се връчва от куриера на получателя само срещу предоставяне на етикета или етикетите със съответните печеливши промо кодове на тях. При липса на етикета/етикетите с печелившите промо кодове на тях, куриерът има право да откаже да предаде наградата.

41. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката.

42. Всеки спечелил участник трябва да запази и предостави на куриера етикета с печелившия промо код, за да получи наградата си. В случай, че предостави етикет с несъответстващ, непечеливш промо код на него, куриерът има право да откаже да предаде наградата.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

43. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес и телефонен номер.

44. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.

45. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

46. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

46.1 Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

46.2 Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на промоцията, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в промоцията.

47. Всеки участник може да подаде жалба до Организатора във връзка с настоящата промоция, считано от откриването й до изтичането на 14-дневен срок от края й.

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

48. Краят на Промоцията е 23:59 часа на 15.07.2017г.

Раздел IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

49. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

50. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата промоция. В случай че участникът се е съгласил, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (мобилен телефон, електронна поща, адрес) за периода на промоцията/активността.

51. Регистрирайки се на сайта на Промоцията, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите договорни партньори (куриери и подизпълнители) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, рождена дата), с цел участие в настоящата промоция и установяване на контакт с него във връзка с доставката на награда.

52. По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл, социален профил, телефонен номер за контакт по време и в период от 1 (един) месец след края на промоцията във връзка с нея.

53. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат публикувани на уеб сайта на Промоцията www.queens.bg и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, свързани с настоящата промоция, за което той не им дължи заплащане.

54. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови лични данни. За тази цел участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 93Б, вх. А, ет. 3, офис 5 или чрез контактната форма на уебсайта на Промоциятa: www.queens.bg/contacts

55. Участник, който поиска данните му да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Промоцията и неговото име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него и доставка на наградите).

Раздел X. ДРУГИ

56. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Промоцията на Интернет адрес www.queens.bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на уеб сайта на Промоцията: www.queens.bg. В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Промоцията.

57. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

58. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.

59. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
С включването си в Промоцията участниците се съгласяват да спазват настоящите правила.

Последна актуализация на правилата: 01.04.2017г.