ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ1. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра. В случай че участникът се е съгласил, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (мобилен телефон, електронна поща, адрес) за периода на промоцията/активността.

3. Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите договорни партньори: „ ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪН“ АД, ЕИК 131384920, както и куриери - личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, рождена дата), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.

4. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат публикувани на уеб сайта на Играта www.tedi.bg и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни. За тази цел участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 93а или чрез контактната форма на сайта на играта www.queens.bg

6. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).